Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno

Rok: 2021-2022

Žadatel: Kantiléna z.s.

IČO: 22888250

Právní forma: spolek

Kód: 4/2/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 1 600 000 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 5 686 000 Kč

Požadovaná dotace: 3 081 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 28,67

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 31,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.