Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: TANCESSE 2019 - festival tance, tanečního a pohybového divadla

Rok: 2019

Žadatel: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

IČO: 00401803

Právní forma: p.o. JMK

Kód: 6/T

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 80 000 Kč

Požadovaná dotace: 22 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 13,33

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 13,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.