Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Dětská scéna 2020 a ŠPÍL-BERG 2020

Rok: 2020

Žadatel: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

IČO: 00401803

Právní forma: p.o. JMK

Kód: 14/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 58 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 198 000 Kč

Požadovaná dotace: 60 000 Kč

Minimální požadované body: 20

Průměr bodového hodnocení: 19,34

Výsledek OK: 2

Celk. výsledek: 21,34

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.