Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Umění propojuje naše světy

Rok: 2020

Žadatel: ParaCENTRUM Fenix, z. s.

IČO: 26676826

Právní forma: spolek

Kód: 36/V

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 517 000 Kč

Požadovaná dotace: 362 000 Kč

Minimální požadované body: 20

Průměr bodového hodnocení: 16,67

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 19,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.