Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Cesta kolem světa Jindřicha Vávry, rytíře Dalekých moří

Rok: 2020

Žadatel: Moravské zemské muzeum

IČO: 00094862

Právní forma: p.o.

Kód: 30/V

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Schváleno: 15 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 100 000 Kč

Požadovaná dotace: 70 000 Kč

Minimální požadované body: 20

Průměr bodového hodnocení: 18,34

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 21,34

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.