Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Lyceum Social Reactor - Komunitní prostor

Rok: 2020

Žadatel: Distillery social reactor, z.s.

IČO: 04519892

Právní forma: spolek

Kód: 10/V

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Schváleno: 30 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 230 000 Kč

Požadovaná dotace: 105 000 Kč

Minimální požadované body: 20

Průměr bodového hodnocení: 20

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 23

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.