Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Slavnostní koncert

Rok: 2020

Žadatel: Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace

IČO: 62156756

Právní forma: p.o.

Kód: 91/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 76 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 108 600 Kč

Požadovaná dotace: 76 000 Kč

Minimální požadované body: 20

Průměr bodového hodnocení: 17,34

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 20,34

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.