Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: mac365.cz

Rok: 2020

Žadatel: Centrum pro kulturu a společnost, z.s.

IČO: 22670629

Právní forma: spolek

Kód: 3/A

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize

Schváleno: 300 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 896 000 Kč

Požadovaná dotace: 596 000 Kč

Minimální požadované body: 20

Průměr bodového hodnocení: 21,34

Výsledek OK: 2

Celk. výsledek: 23,34

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.