Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Jako růže... aneb Móda zrcadlem doby

Rok: 2019

Žadatel: Moravské zemské muzeum

IČO: 00094862

Právní forma: státní p.o.

Kód: 28/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 40 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 352 000 Kč

Požadovaná dotace: 243 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 18

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.