Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Živá encyklopedie folkloru

Rok: 2019

Žadatel: MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.

IČO: 44991371

Právní forma: spolek

Kód: 24/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 30 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 135 000 Kč

Požadovaná dotace: 93 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 18

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.