Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Dílny - pečení chleba

Rok: 2019

Žadatel: Lesní mateřská škola Mariánka

IČO: 06107591

Právní forma: školská právnická osoba

Kód: 23/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 10 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 26 000 Kč

Požadovaná dotace: 17 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,33

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 15,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.