Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: V rytmu Latinské Ameriky

Rok: 2020

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

IČO: 25348221

Právní forma: o.p.s.

Kód: 57/KZ

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 191 000 Kč

Požadovaná dotace: 133 000 Kč

Minimální požadované body: 20

Průměr bodového hodnocení: 12,67

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 15,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.