Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Světový den filozofie

Rok: 2020

Žadatel: Nová Akropolis z. s.

IČO: 65994523

Právní forma: spolek

Kód: 36/KZ

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 50 000 Kč

Požadovaná dotace: 25 000 Kč

Minimální požadované body: 20

Průměr bodového hodnocení: 14,34

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 17,34

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.