Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: PonavaFest 2019

Rok: 2019

Žadatel: Zahrady soutoku, z.s.

IČO: 01729977

Právní forma: spolek

Kód: 89/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 200 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 965 000 Kč

Požadovaná dotace: 497 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,67

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 17,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.