Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: RozRazil - kulturně-společenský magazín

Rok: 2014-2016

Žadatel: Centrum pro kulturu a společnost o.s.

IČO: 22670629

Právní forma: spolek

Kód: 3007/4/L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 120 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 4 175 000 Kč

Požadovaná dotace: 750 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18,68

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 18,68

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.