Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014

Rok: 2014-2016

Žadatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

IČO: 62156462

Právní forma: v.š.

Kód: 3016/4/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 480 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 7 497 000 Kč

Požadovaná dotace: 780 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,57

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 17,57

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.