Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Nový festival

Rok: 2014-2016

Žadatel: Herecká škola Studio Racek

IČO: 26672987

Právní forma: spolek

Kód: 3014/4/D

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 990 000 Kč

Požadovaná dotace: 480 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 8,18

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 8,18

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.