Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: TANCESSE 2014 - mezinárodní festival tance, tanečního a pohybového divadla

Rok: 2014

Žadatel: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

IČO: 00401803

Právní forma: p.o. JMK

Kód: 1156/T

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 77 000 Kč

Požadovaná dotace: 25 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 13,95

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 13,95

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.