Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: František hrabě Harrach a Leopold Lojka - šlechtic a jeho řidič. Životní osudy účastníků sarajevského atentátu …

Rok: 2014

Žadatel: Moravské zemské muzeum

IČO: 00094862

Právní forma: státní p.o.

Kód: 1175/L

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 140 000 Kč

Požadovaná dotace: 55 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 13,82

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 13,82

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.