Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: ZOOOM!

Rok: 2014

Žadatel: Analphabet Books

IČO: 26681501

Právní forma: spolek

Kód: 1016/L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 20 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 123 000 Kč

Požadovaná dotace: 20 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,91

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 17,91

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.