Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: HELLENIKA, zachování řeckého kulturního povědomí

Rok: 2014

Žadatel: nadační fond HELLENIKA

IČO: 60552808

Právní forma: nad. fond

Kód: 1192/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 30 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 130 000 Kč

Požadovaná dotace: 65 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 16,64

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 16,64

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.