Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Adventní koncert ve středisku mládeže

Rok: 2014

Žadatel: Nadace pro radost

IČO: 44994621

Právní forma: nadace

Kód: 1191/KZ

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 130 000 Kč

Požadovaná dotace: 30 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 13,41

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 13,41

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.