Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK MORAVSKÝ, vydání ročníku 66, roku 2014, s příspěvky zaměřenými na tematiku města Brna a Brněnska

Rok: 2014

Žadatel: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o. s.

IČO: 00462152

Právní forma: spolek

Kód: 1186/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 40 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 430 000 Kč

Požadovaná dotace: 60 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,14

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 17,14

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.