Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Režisér Peter Scherhaufer - léta v Divadle (Husa) na provázku

Rok: 2014

Žadatel: Moravské zemské muzeum

IČO: 00094862

Právní forma: státní p.o.

Kód: 1176/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 20 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 60 000 Kč

Požadovaná dotace: 30 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,36

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 17,36

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.