Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Ročenka - Genealogické a heraldické informace

Rok: 2014

Žadatel: Moravská genealogická a heraldická společnost, o.s.

IČO: 64327329

Právní forma: spolek

Kód: 1173/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 10 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 35 000 Kč

Požadovaná dotace: 17 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,59

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,59

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.