Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Galakoncert ZUŠ Jaroslava Kvapila

Rok: 2014

Žadatel: Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

IČO: 44993510

Právní forma: p.o. JMK

Kód: 1351/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 10 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 53 000 Kč

Požadovaná dotace: 25 000 Kč

Minimální požadované body: II. kolo

Průměr bodového hodnocení: 14,00

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 14,00

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.