Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Hana a Petr Ulrychovi 2014, slavnostní koncert…

Rok: 2014

Žadatel: Koudelka Vladimír, Mgr.

IČO: 13067451

Právní forma: OSVČ

Kód: 1133/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 50 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 1 150 000 Kč

Požadovaná dotace: 300 000 Kč

Minimální požadované body: II. kolo

Průměr bodového hodnocení: 14,05

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 14,05

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.