Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA X

Rok: 2014

Žadatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

IČO: 62156462

Právní forma: v.š.

Kód: 1105/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 30 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 150 000 Kč

Požadovaná dotace: 60 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,24

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,24

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.