Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Živá encyklopedie folkloru

Rok: 2014

Žadatel: Soubor lidových písní a tanců Májek

IČO: 44991371

Právní forma: spolek

Kód: 1287/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 10 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 53 000 Kč

Požadovaná dotace: 20 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,00

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 17,00

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.