Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: ŽIVÁ KLENOTNICE

Rok: 2014

Žadatel: "Folklorní sdružení Púčik"

IČO: 62158139

Právní forma: spolek

Kód: 1086/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 30 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 147 000 Kč

Požadovaná dotace: 65 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18,00

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 18,00

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.