Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU v Brně

Rok: 2019

Žadatel: Janáčkova akademie múzických umění

IČO: 62156462

Právní forma: v.š.

Kód: 30/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 20 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 40 000 Kč

Požadovaná dotace: 20 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 19

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 20

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.