Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: CD Jan Novák Vol. 3

Rok: 2019

Žadatel: Ensemble Opera Diversa, z.s.

IČO: 27015271

Právní forma: spolek

Kód: 22/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 100 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 450 000 Kč

Požadovaná dotace: 120 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18,33

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 19,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.