Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Nukleus - audiovizuální street art

Rok: 2014

Žadatel: Napříč, kulturní občanské sdružení

IČO: 22674217

Právní forma: spolek

Kód: 1197/A

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize

Schváleno: 70 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 115 000 Kč

Požadovaná dotace: 80 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18,73

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 18,73

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.