Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Vydání kolektivní monografie Filmové Brno. Studie z dějin filmové kultury

Rok: 2015

Žadatel: NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV

IČO: 00057266

Právní forma: státní p.o.

Kód: 190/L

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 186 000 Kč

Požadovaná dotace: 60 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 0

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 0

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.