Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Koncert ke Dni matek

Rok: 2015

Žadatel: Ženy50, o.s.

IČO: 27048047

Právní forma: spolek

Kód: 322/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 10 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 37 000 Kč

Požadovaná dotace: 10 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,64

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 17,64

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.