Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Audiovize 2015

Rok: 2015

Žadatel: Tomášek Zdenek

IČO: x

Právní forma: FO

Kód: 294/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 53 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 118 000 Kč

Požadovaná dotace: 58 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 16,64

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 16,64

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.