Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Rok světla v TMB

Rok: 2015

Žadatel: Technické muzeum v Brně

IČO: 00101435

Právní forma: státní p.o.

Kód: 290/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 70 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 170 000 Kč

Požadovaná dotace: 70 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18,50

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 18,50

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.