Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Setkání mezi městy 2015

Rok: 2015

Žadatel: Taneční scéna

IČO: 67025391

Právní forma: spolek

Kód: 287/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 25 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 60 000 Kč

Požadovaná dotace: 30 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,95

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,95

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.