Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Zpravodaj Klubu přátel výtvarného umění Brno

Rok: 2015

Žadatel: Klub přátel výtvarného umění, o.s.

IČO: 45251428

Právní forma: spolek

Kód: 135/K

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 20 000 Kč

Požadovaná dotace: 10 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 13,82

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 13,82

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.