Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Živá hudba 2015 - koncerty začínajících kapel

Rok: 2015

Žadatel: DHK Tatran Bohunice s.r.o.

IČO: 27666581

Právní forma: s.r.o.

Kód: 65/K

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů

Schváleno: 30 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 54 000 Kč

Požadovaná dotace: 30 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,73

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,73

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.