Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Adventní koncert v Salesku

Rok: 2015

Žadatel: Nadace pro radost

IČO: 44994621

Právní forma: nadace

Kód: 182/H

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 100 000 Kč

Požadovaná dotace: 20 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 9,14

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 9,14

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.