Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: The Young Pekáč - 20. výročí založení kapely

Rok: 2015

Žadatel: soukromá osoba

IČO: x

Právní forma: FO

Kód: 23/H

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 54 000 Kč

Požadovaná dotace: 54 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 14,59

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 14,59

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.