Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Živá encyklopedie folkloru

Rok: 2015

Žadatel: Soubor lidových písní a tanců MÁJEK

IČO: 44991371

Právní forma: spolek

Kód: 259/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 25 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 52 000 Kč

Požadovaná dotace: 25 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,91

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 17,91

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.