Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: ČEKÁNÍ NA ŽIVOT ANEB BRZY BUDEME DOSPĚLÍ

Rok: 2015

Žadatel: Ryšánek Jiří

IČO: 61423505

Právní forma: OSVČ

Kód: 228/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 40 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 119 000 Kč

Požadovaná dotace: 44 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,77

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,77

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.