Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Něžný kvéry – divadelně-multiplatformní dílo

Rok: 2015

Žadatel: "Napříč, kulturní občanské sdružení"

IČO: 22674217

Právní forma: spolek

Kód: 189/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 25 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 50 000 Kč

Požadovaná dotace: 35 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 16,55

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 16,55

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.