Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Festival Pravý ořechový

Rok: 2015

Žadatel: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

IČO: 00401803

Právní forma: p.o. JMK

Kód: 156/D

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 75 000 Kč

Požadovaná dotace: 20 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 13

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 13

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.