Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Angelikum II

Rok: 2015

Žadatel: Herecka skola Studio Racek

IČO: 26672987

Právní forma: spolek

Kód: 106/D

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 250 000 Kč

Požadovaná dotace: 90 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 10,14

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 10,14

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.