Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Novy festival

Rok: 2015

Žadatel: Herecká škola Studio Racek

IČO: 26672987

Právní forma: spolek

Kód: 105/D

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 320 000 Kč

Požadovaná dotace: 150 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 9,5

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 9,5

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.