Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Agadir uvádí...

Rok: 2015

Žadatel: Fuciman Ondřej

IČO: x

Právní forma: FO

Kód: 94/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 20 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 100 000 Kč

Požadovaná dotace: 50 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,05

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,05

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.