Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Zvíře zvané ruka

Rok: 2015

Žadatel: Jurda Pavel

IČO: 01198599

Právní forma: OSVČ

Kód: 125/A

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize

Schváleno: 220 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 655 000 Kč

Požadovaná dotace: 230 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18,14

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 18,14

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.